עליית מחירי המזון והשפעתה על החברה הערבית בישראל

בשנת 2021, החל לשטוף את העולם גל של אינפלציה, שמשמעותו עליית מחירים חדה ומקיפה בתחומים נרחבים. האינפלציה הורגשה היטב גם בישראל וקיבלה ביטוי נרחב בדיון הציבורי על יוקר המחייה ובמדיניות הכלכלית.

יחד עם זאת, העיסוק בהשפעות הדיפרנציאליות של האינפלציה – על מרכיביה השונים – קיבל פחות תשומת לב, ויש מקום להרחיב את הדיון לגבי האופן בו עליית המחירים פוגעת בקבוצות אוכלוסייה מגוונות. דו"ח זה מתמקד בעליית מחירי המזון בישראל והשפעתם על האוכלוסייה הערבית. במסגרת עבודה זו נערך ניתוח של רכיבי המזון העיקריים במדד
המחירים לצרכן, תוך אבחנה בין יישובים ערביים לבין ערים יהודיות בישראל.

הניתוח המובא להלן מלמד שביישובים ערביים במשולש ובגליל מחיריהם של מוצרי מזון ומשקאות רבים גבוהים יותר ומגוון המוצרים מצומצם, בהשוואה לערים היהודיות. תופעה זו מאפיינת בעיקר מוצרים שעל פי רוב מופקים ברמה הארצית או מיובאים מחו"ל, בעוד שמחיריהם של מוצרי מזון המופקים באופן מקומי ומבוזר יותר (כגון ירקות ופירות טריים),
נמוכים יותר ביישובים ערביים.

בנוסף על כך, ממצאי הדו"ח מעידים שהאינפלציה העולמית לא פסחה על היישובים הערביים, שחוו עליות מחירים דומות ליישובים אחרים בישראל. התייקרות מוצרי המזון מטילה נטל כבד יותר על החברה הערבית, כיוון שמשקל המזון בסל הצריכה של משק בית ערבי גבוה במידה ניכרת ממשקלו בסל הצריכה של משק בית יהודי.

בסיכומו של דבר, עליית מחירי המזון בשנת 2021 עלתה למשק בית ערבי ב-1250 ₪ לעומת כ-900 ₪ למשק בית יהודי. התחזקות האינפלציה מאז ממשיכה להקשות על משקי הבית ולהגדיל את הפערים בין ערבים ליהודים.

لتصفح الورقة كاملةالنشرة التعريفية للمنتدى

لتصفح الورقة كاملة